Onderhoud website

 

Op 9 september zijn ook de laatste zomerschoolvakanties van 2019 verleden tijd; een mooie gelegenheid om mijn website op de schop te nemen. Dat is om twee redenen hard nodig. Ten eerste had ik er tot mijn schande veel te lang veel te weinig mee gedaan.
De tweede reden is dat ik als schrijver nu in een andere situatie zit dan voor de zomervakantie, een situatie die gevolgen heeft voor de inhoud van mijn website. Daar ga ik in een volgende post op in. Nu houd ik het even praktisch en concreet.

Wat ga ik aanpassen en waarom? De belangrijkste verandering wordt dat ik mijn website in de eerste plaats als uithangbord voor mijn verhalen wil gaan gebruiken. Veel frequenter dan in de voorgaande jaren ga ik dan ook geen losse fragmenten, maar complete verhalen plaatsen. Vanavond (8 september) ben ik met de aanpassingen begonnen. Het gaat nog wel een paar dagen duren voordat ik alles rond heb. Tot dan laat mijn website misschien een wat chaotische indruk achter. Dat kan niet anders. Waar gewerkt wordt, vallen nu eenmaal altijd spaanders…